Home / Zorgnieuws / Aandacht voor dementie

Aandacht voor dementie

De wereld vergrijst. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 260.000 mensen met dementie. Dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen. Mensen met dementie wonen langer thuis. De belasting van mantelzorgers van mensen met dementie is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook dit zal toenemen. Tijdens deze Week van de Dementie vragen we extra aandacht voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Preventie
Carintreggeland anticipeert actief op deze toekomstige ontwikkelingen. Allereerst preventief. Een actief brein vermindert namelijk de kans op dementie en stagneert de ontwikkeling. Onderzoek laat zien dat mensen die voldoende bewegen minder vaak dementie krijgen. Daarom activeren en stimuleren we mensen die nog thuis wonen en activeren we hersenen van deelnemers in onze dagvoorzieningen.

Casemanagement dementie: belangrijk om zorg thuis vol te houden
De diagnose dementie heeft veel impact op het leven van mensen die deze diagnose krijgen. Maar ook op de omgeving. Carintreggeland biedt op diverse vlakken ondersteuning. Aan mensen met dementie en aan de mantelzorgers. Bij Carintregge­land werken Casemanagers Dementie. Zij begeleiden en informeren cliënten en diens mantelzorgers zodat cliënten zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Carla Wever-Dekker: “Bij Carintreggeland is de Casemanager Dementie een specifieke functie. Dat is bijzonder. We bieden cliënten en ma mantelzorgers emotionele steun, zijn een vertrouwenspersoon maar zijn er ook voor praktische ondersteuning. De geriaters, de polikliniek Geriatrie en huisartsen schakelen ons in. Maar ook via de wijkverpleging kunnen wij als casemanagers worden ingeschakeld.Soms gebeurt dit al wanneer de diagnose dementie nog niet definitief is vastgesteld. We begeleiden cliënten dan al eerder en ondersteunen hen richting de diagnose.”

Ondersteuning op maat
De diagnose dementie komt ook op jongere leeftijd voor “Wij merken dat er meer cliënten zijn die op jonge leeftijd de diagnose dementie krijgen. Jonge mensen hebben specifieke begeleiding nodig. We bieden hen wat ze nodig hebben. Een aantal casemanagers heeft daarnaast de opleiding Dementie Vriendelijke Samenleving gevolgd en geeft scholing zodat de ziekte dementie bekender wordt in de samenleving. We doen dit bij gemeenten, winkels, notariskantoren en dergelijke. Een aantal casemanagers heeft de scholing voor palliatieve zorg met dementie gevolgd. Zo krijgen ze ook in hun laatste levensfase de begeleiding en de zorg die zij graag wensen”, aldus Carla.

Ergotherapie en EDOMAH
Ook de ergotherapeutenvan Carintreggelandhebben nadrukkelijk aandacht voor dementie. Daarvoor is binnen Carintreggeland het EDOMAH-programmagestart. Het EDOMAH-programma staat voor ergotherapie bij ouderen met dementie én hun mantelzorger aan huis. Het programma is bedoeld voor cliënten die thuis wonen én voor de mantelzorgers, waarbij de mantelzorger overgevraagd wordt of overvraagd dreigt te worden. In de therapie kijkt de ergotherapeut samen met de cliënt en mantelzorger naar activiteiten die voor hen belangrijk zijn en welke mogelijkheden er zijn om deze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

Niets meer missen van Heel Holland Zorgt?
Volg ons dan op Instagram of Facebook en blijf up to date!

Bekijk ook

Inzet netwerkgids zorgt voor passende zorg én meer rust bij naasten

Voor een groep mensen is een intensievere en langdurigere vorm van cliëntondersteuning noodzakelijk en effectief. …