donderdag , 30 juni 2022

Ambiq: orthopedagogisch behandelcentrum en specialist licht verstandelijke beperking

 Ambiq behandelt en begeleidt kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. We zijn een orthopedagogisch behandelcentrum. We zijn werkzaam in onze kernregio’s Drenthe, Twente en IJsselland.

Ambiq is kennisspecialist van licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk het gezin thuis steun te bieden: we werken oplossing- en systeemgericht. We zijn er speciaal voor deze LVB-doelgroep, we begrijpen ze en we weten welke aanpak werkt.

We vinden het belangrijk dat cliënten zelf, of met hun ouders, bepalen waar ze het eerst aan willen werken. We bespreken samen hun doelen en hoe we kunnen helpen. We zijn er, totdat de cliënt en de ouders zonder ons verder kunnen. Als het niet lukt om als kind thuis te blijven wonen, bieden we ook behandeling op een locatie van Ambiq. Dit kan in de gezinshuizen of in een behandelgroep. Juist omdat we de risico’s kennen, zijn we in staat om onze expertise ook in te zetten voor preventieve doeleinden: vroegsignalering, advies en consultatie. 

Expertthema’s:
Ambiq werkt vanuit de Richtlijnen Jeugdhulp. Wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten zijn hiervoor de basis. De richtlijnen geven richting aan het professioneel handelen van onze medewerkers en aan onze 4 expertthema’s: 

• Agressie
• Hechting
• Seksualiteit
• Trauma

Hierop zijn onze behandelvormen ingericht en toegerust. Traumabehandeling in zeer korte en intensieve vormen (EMDR, cognitieve gedragstherapie, zeer intensieve traumabehandeling) en vaktherapieën (o.a. speltherapie en psychomotorische therapie). Voor de jonge kinderen met problemen rondom gezonde hechting is er onder andere Baby IOG. 

We werken voortdurend aan verbetering en waar mogelijk versnelling in onze behandelingen. We vinden het van groot belang dat herstel op de verschillende leefgebieden (o.a. onderwijs) wordt ingezet. Zo hebben wij in Hoogeveen het opleidingscentrum Goede Smaaq met lunchroom en winkel. Het opleidingscentrum is een erkend leer-werkbedrijf. Een traject bij Goede Smaaq is bedoeld om werkvaardigheden al werkend te trainen.

Kijk voor meer informatie op:
www.ambiq.nl

Bekijk ook

Maak kennis met de hbo-opleiding van de HZ

Bij HZ University of Applied Sciences vind je diverse zorggerelateerde hbo-opleidingen. Op bachelorniveau biedt HZ …