woensdag , 29 juni 2022

Corona en kankerdiagnoses

De coronacrisis heeft helaas gevolgen gehad voor de kankerzorg. In het voorjaar van 2020 daalde het aantal kankerdiagnoses tijdelijk met bijna een kwart. Dit werd veroorzaakt doordat mensen niet naar de huisarts of het ziekenhuis konden of niet durfden door corona en door het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken voor borstkanker en darmkanker. 

Veel kankerdiagnoses zijn in het najaar alsnog gesteld. De tweede coronagolf vanaf het najaar heeft niet opnieuw geleid tot een daling van het aantal nieuwe kankerdiagnoses. Vanaf oktober was het aantal nieuwe kankerdiagnoses zelfs hoger dan in voorgaande jaren. Hierdoor bleef de daling van het totale aantal kankerdiagnoses in 2020 ten opzichte van 2019 beperkt tot slechts drie procent. Begin 2021 was het aantal diagnoses gelijk aan het aantal diagnoses in deze tijd in voorgaande jaren.

Bevolkingsonderzoek
Bij borst- en darmkanker worden veel diagnoses normaal gesproken naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek gesteld. Doordat de bevolkingsonderzoeken vanaf de zomer weer zijn opgestart was het aantal diagnoses borst- en darmkanker vanaf het najaar weer vergelijkbaar met voorgaande jaren, maar van een inhaalslag was nog geen sprake. 

Uitblijven van diagnoses
Een tweede dip in het aantal kankerdiagnoses is uitgebleven. Waarschijnlijk doordat mensen met klachten op tijd contact hebben opgenomen met de huisarts en vervolgens zijn doorgestuurd naar het ziekenhuis. Dat toont de grote inzet van zowel de huisartsen als de zorgprofessionals in de ziekenhuizen en het vertrouwen van patiënten om weer zorg te zoeken bij klachten.

Op termijn zou de vertraging in diagnose kunnen leiden tot een toename van tumoren met een hoog stadium, met bijbehorende zwaardere behandeling. Of dat effect zal optreden en/of welke gevolgen dat heeft voor de kwaliteit van leven en kans op overleven is nu nog niet te zeggen. 

Deze gevolgen van de coronacrisis op behandelingen en uitkomsten voor patiënten monitort Integraal Kankercentrum Nederland samen met o.a. de pathologiedatabase PALGA en DHD. De laatste informatie vind u op www.iknl.nl/covid-19. 

Zorgen over Kanker?
Heb jij zorgen over kanker? Of klachten die je eerst niet had? Blijf daar niet mee rondlopen. Neem contact op met je huisarts. Kijk voor informatie en tips op: kankerwachtniet.nl

Bekijk ook

Maak kennis met de hbo-opleiding van de HZ

Bij HZ University of Applied Sciences vind je diverse zorggerelateerde hbo-opleidingen. Op bachelorniveau biedt HZ …