Home / Zorgspecial / De zorg springt om jou!

De zorg springt om jou!

‘Werken in de zorg: belangrijk en boeiend werk’

Dat werken in de zorg van levensbelang is, behoeft geen betoog. De zorg zorgt voor ons en is daardoor onmisbaar voor een goed functionerende maatschappij en een gezonde economie. Suzanne Kruizinga, bestuurder van een ziekenhuis en betrokken bij tal van gezondheidsinstellingen in Nederland deelt met ons haar visie op werken in de zorg. Vanuit haar persoonlijke visie en beleving kijken we naar de motivatie om in de zorg te werken en naar de uitdagingen die nog voor ons liggen. Suzanne is ook ambassadrice van de campagne ‘de Zorg Springt om Jou!’ van Heel Holland zorgt.

Mijn eigen motivatie voor de zorg
“Als kind van 12 jaar wist ik al dat ik arts wilde worden en dat ik goede dingen voor de mensen wilde doen. Dat ik uit een gezin kom dat erg maatschappelijk betrokken was, heeft daar zeker invloed op gehad. Want dat is waar de zorg om draait; betrokken zijn bij mensen en bij de maatschappij. En de sterke passie om daar een rol in te spelen was voor mij de motivatie om medicijnen te gaan studeren. En het mooie is dat ik diezelfde passie zie bij alle zorgmedewerkers. De gemene deler is: iets goeds willen doen voor anderen en daar ontzettend veel voldoening uithalen. Dat is de motivatie om in de zorg te werken,” vertelt Suzanne. 

“En laten we wel wezen, de zorg staat te springen om mensen die deze passie voelen. Dat mijn carrière in de zorg uiteindelijk naar het besturen van zorginstellingen heeft geleid komt voort uit een sterke wens om ook aan de organisatorische kant te werken aan verbeteringen en de  mensen die in de zorg werken centraal te zetten. Het was mij al heel snel duidelijk dat ook aan de bestuurlijke kant veel winst te behalen is om werken in de zorg de waardering te kunnen geven die het verdient. ”

‘Deze crisis heeft het hele zorgstelsel op zijn kop gezet’

Covid crisis –management
En toen was daar plotseling het Coronavirus. Iedereen heeft van nabij kunnen meemaken wat dit virus te weeg heeft gebracht nog steeds brengt. En we zijn er allemaal getuige van geweest dat zeker de eerste periode een zware wissel heeft getrokken op de maatschappij. Waar overal de rem er op moest tijdens de lockdown, moest de zorg buitengewoon snel opschakelen. Suzanne: “Deze crisis heeft het hele zorgstelsel op zijn kop gezet. Wij zijn perfect voorbereid op allerlei soorten rampen en crisissen. Maar de snelheid en omvang van Corona heeft ons toch weten te verrassen. We dachten alles aan te kunnen, maar de werkelijkheid heeft dat achterhaald. De capaciteit kwam zwaar onder druk te staan, Niet alleen qua hoeveelheid bedden, maar ook door de mentale druk voor de zorgmedewerkers. Terugkijkend kunnen we alleen maar trots zijn op wat we in het voorjaar samen hebben gepresteerd.”

2 dimensies
Het besturen van een ziekenhuis tijdens de eerste Corona piek kende 2 duidelijke dimensies. Enerzijds was daar de negatieve kant die werd aangestuurd door angst. Een relatief onbekende dreiging met grote gevolgen die iedereen persoonlijk heeft gevoeld. Suzanne: “Zowel bestuurders als verpleegkundigen moesten handelen. Er was geen tijd om te praten of de situatie te verwerken. Dat kwam later ……en later beleefde je alles dus nog een keer. Anderzijds ontstond een enorme verbondenheid met de medewerkers. Dat was voor mij een geweldige ervaring. Als een hecht team werkte we samen  24/7 en kregen heel veel voor elkaar in korte tijd. Ik heb het ziekenhuis kunnen besturen zoals ik dat wilde, waarbij iedereen taken kreeg die pasten bij hun talenten. De medewerkers konden dit zelf organiseren en daardoor steeg ons ziekenhuis boven zichzelf uit en voelde iedereen de trots van het onderdeel uitmaken van onze organisatie. ”

Kom in de zorg werken
Er zijn maar weinig beroepen die zoveel maatschappelijke betrokkenheid vragen als zorgberoepen. Door die betrokkenheid en door de sterke wens om goede dingen te doen voor andere mensen is de zorgmedewerker in staat om elke gezondheidscrisis het hoofd te bieden. Suzanne: “De voldoening die ik uit mijn werk als arts en later als bestuurder van zorginstellingen heb gehaald is in één woord fantastisch. En de enorme verbondenheid die ontstond tijdens de eerste corona piek heeft enorme indruk op mij gemaakt. Ik heb zelfs een kleine tattoo laten zetten om dat voor altijd vast te leggen. Ik kan iedereen een carrière in de zorg aanbevolen. Gemakkelijk is het niet, maar wel belangrijk, boeiend en bevredigend!”

Meer informatie?
Kijk op www.dezorgspringtomjou.nl

Niets meer missen van Heel Holland Zorgt?
Volg ons dan op Instagram of Facebook en blijf up to date!

Bekijk ook

‘Door humor voelen ouderen zich juist meer serieus genomen’

In gesprek met QuaRijn wijkverpleegkundige Eline van Wijngaarden Van jongs af aan heeft mijn interesse …