zaterdag , 31 oktober 2020
Home / Zorgnieuws / Digitaal leertraject voor IC-zorgondersteuners

Digitaal leertraject voor IC-zorgondersteuners

Om bij te dragen aan de personele bezetting op IC’s, hebben drie partijen een digitaal leertraject voor IC-zorgondersteuners ontwikkeld. Dit opleidingstraject verenigt werving en selectie van geschikte mensen, theorie via e-learning én onderwijs in de praktijk door opleiders uit het werkveld.

Het al bestaande tekort aan IC-capaciteit is tijdens de coronacrisis pijnlijk duidelijk geworden. Nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames flink lager ligt, is er tijd om lessen uit het recente verleden te vertalen naar oplossingen voor de toekomst.

Functiedifferentiatie van onderaf
De wens daar een bijdrage aan te leveren, heeft geleid tot een samenwerking tussen Threewise zorgacademie, detacheringsbureau Okeedo en CarEducatie. Deze drie partijen ontwikkelden het opleidingstraject ‘De IC Zorgondersteuner’. Het traject is in overleg met de beroepspraktijk samengesteld door ervaren opleiders. Nieuw is dat functiedifferentiatie met dit initiatief van onderaf plaatsvindt. Terwijl de IC-verpleegkundige vooral complexere taken uitvoert, kan de IC-zorgondersteuner minder complexe taken oppakken en zodoende het personeelstekort helpen tegengaan.

Pilot vanaf september
Het opleidingstraject begint met de werving en selectie, door Okeedo, van gemotiveerde IC-zorgondersteuners met de juiste attitude. Dit kunnen bestaande zorgprofessionals zijn, maar bijvoorbeeld ook herintreders of zorgstudenten. Degenen die worden aangenomen, volgen de opleiding tot gekwalificeerde IC-zorgondersteuner. Dit digitale traject wordt afgesloten met een instructiedag in de praktijk, waarna zij aan de slag kunnen op de IC. Een pilot met het opleidingstraject start in september in de regio Rotterdam.

Extra personeelscapaciteit op IC
“IC-verpleegkundigen zijn, zoals bekend, schaars”, aldus Frenny de Vries, eigenaar van CarEducatie en zelf ook IC-verpleegkundige. “Voor het opleiden van extra IC-verpleegkundigen kijken ziekenhuizen vooral naar verpleegkundigen op niveau 4, maar ook die vijver is bijna leeg. Bovendien ontstaan er elders in de organisatie gaten als ziekenhuizen met verpleegkundigen schuiven. In de coronacrisis hebben we gezien dat zorgondersteuners enorm van waarde waren op IC’s. Dat zij, door het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, voor extra personeelscapaciteit zorgden. Gezien het structurele tekort aan IC-verpleegkundigen is dat niet alleen op piekmomenten, maar ook daarbuiten een oplossing waar wij met dit opleidingstraject graag aan bijdragen.”

Bekijk ook

Thuis in de huiskamer

De buurthuiskamers van het Leger des Heils vervullen een belangrijke plek in de Nederlandse samenleving. …