woensdag , 29 juni 2022

Doneer mondkapjes aan zorgverleners

Burgerinitiatief: Vraag- en aanbodsite mondkapjesnodig.nl koppelt particulieren en bedrijven aan zorgverleners
Sinds de uitbraak van het coronavirus is de run op mondkapjes groot. Hierdoor moeten zorgverleners soms onbeschermd patiënten helpen met alle besmettingsgevaar van dien. Het non-profit burgerinitiatief mondkapjesnodig.nl brengt vraag en aanbod van mondkapjes op kleine schaal bij elkaar, waardoor de mondkapjes die nog beschikbaar zijn op de juiste plaats terecht kunnen komen. Vanaf vandaag is de website te raadplegen door iedereen die mondkapjes nodig heeft of juist beschikbaar heeft.

Het mechanisme is eenvoudig, via het formulier op www.mondkapjesnodig.nl geven zorgverleners aan hoeveel en welke soort mondkapjes nodig zijn en vullen particulieren en ondernemingen in hoeveel zij er beschikbaar hebben. Vervolgens worden vraag en aanbod door het platform met elkaar gematcht. De verspreiding van de mondkapjes wordt zoveel mogelijk afgestemd met ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) en organisaties die daarin samenwerken om ervoor te zorgen dat de mondkapjes terecht komen bij degenen die het op dat moment het meeste nodig hebben. Mondkapjes worden alleen geleverd aan zorgaanbieders die officieel in Nederland geregistreerd staan.

Omar Kbiri, initiatiefnemer: “Vanuit mijn persoonlijke omgeving zag ik een grote vraag ontstaan naar mondkapjes in de zorgsector. Tegelijkertijd hoorde ik ook geluiden van partijen die er meer dan genoeg leken te hebben. Met dit tijdelijke platform hoop ik dat vraag en aanbod elkaar makkelijker vindt en de uitwisseling van mondkapjes soepeler en sneller verloopt. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan de situatie en maken we ons samen sterk tegen het virus”.

Bekijk ook

Ready, Set … Do Good!

NL VOOR ELKAAR Naast alle grote landelijke initiatieven zijn er ook heel veel regionale acties. …