dinsdag , 24 mei 2022
Doctor, ipad, health. modern Communications

E-health is een onmisbaar onderdeel van de zorg geworden

Zorgverleners zijn overwegend enthousiast over e-health. Toch is het aanbod in e-health groter dan het gebruik ervan. E-health kan leiden tot een afname van de werkdruk als de randvoorwaarden goed zijn. De tijd is rijp om samen handen en voeten te geven aan een betere inbedding van e-health in de zorg. Dit blijkt uit de zevende editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel: Samen aan zet! Minister Bruno Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op vrijdag 1 november het eerste exemplaar van de eHealth-monitor 2019 in ontvangst genomen uit handen van Leonique Niessen (interim-directeur Nictiz) en Cordula Wagner (directeur Nivel).

Uit het onderzoek blijkt dat zorgverleners de noodzaak inzien om zorgprocessen opnieuw te gaan vormgeven en inrichten met behulp van e-health. Op die manier krijgen patiënten meer zeggenschap over hun eigen gezondheid. Ook draagt de inzet van e-health bij aan de verlaging van de werkdruk in de zorg. De eHealth-monitor 2019 laat zien dat de inzet van e-health een onmisbaar onderdeel van de zorg(verlening) is geworden.

Goede technologie en aansluiting op zorgprocessen cruciaal
Ook dit jaar is onder een groot aantal zorgverleners en zorggebruikers via vragenlijsten gevraagd in hoeverre ze e-health gebruiken, hoe e-health hen helpt en wat ze graag anders willen zien of nodig hebben om e-health succesvol te implementeren. De ondervraagden zijn het erover eens: de technologie moet goed werken om e-health goed te kunnen gebruiken en het moet ook goed aansluiten op de zorgprocessen binnen en tussen de zorginstellingen. Alle spelers in het zorgveld zijn nu aan zet om e-health zorgbreed in te voeren en te gaan gebruiken.

E-health door de jaren heen steeds meer geïntegreerd in zorgproces
De eHealth-monitor meet sinds 2013 de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. De resultaten van de monitor door de jaren heen illustreren de ontwikkelingen op het gebied van e-health. Van experimentele noviteiten op het gebied van gezondheidszorg – over en later met de patiënt – naar een meer doelgerichte integratie van e-health in het zorgproces. In 2013 was e-health vooral het ‘digitaal maken van bestaande informatie en reguliere processen’. De toepassingen die men destijds ‘e-health’ noemde, behoren nu tot de dagelijkse werkwijze. Ook zijn sommige e-health-toepassingen niet geschikt gebleken voor gebruik of vervangen door andere toepassingen.

Behaalde doelstellingen van 2014 moeilijk in te passen in huidige situatie
Sinds 2014 worden in de eHealth-monitor de doelstellingen van het toenmalige kabinet gemonitord: online inzage in medische gegevens, zelfmeten & gegevensmonitoring en beeldschermzorg & domotica. Hiermee zijn positieve resultaten behaald. Wel blijkt het lastig om de doelstelling een-op-een te vergelijken met de huidige situatie. De (zorg)wereld van nu ziet er anders uit dan in 2014; voortschrijdend inzicht en vernieuwende, technologische ontwikkelingen spelen een rol.

Toelichting eHealth-monitor 2019 tijdens Mobile Healthcare Congres
Roland Friele (adjunct-directeur Nivel) en Conchita Hofstede (manager Expertisecentrum Nictiz) praten verder over de resultaten van het jaarlijks onderzoek tijdens het Mobile Healthcare Congres op 7 november 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht. Zij doen dit samen met de directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, Theo van Uum.

Bekijk op www.nictiz.nl en www.nivel.nl het rapport, de bijbehorende tabellenbijlage en de infographic.

Niets meer missen van Heel Holland Zorgt?
Volg ons dan op Instagram of Facebook en blijf up to date!

Bekijk ook

Maak kennis met de hbo-opleiding van de HZ

Bij HZ University of Applied Sciences vind je diverse zorggerelateerde hbo-opleidingen. Op bachelorniveau biedt HZ …