zaterdag , 31 oktober 2020
Home / Zorgnieuws / ‘Het begint met vertrouwen’ – vertrouwenswerk Wet zorg en dwang

‘Het begint met vertrouwen’ – vertrouwenswerk Wet zorg en dwang

Vanaf 2020 wordt de stem van mensen met een verstandelijke en met een psychogeriatrische beperking luid en duidelijk gehoord. Cliënten die zorg ontvangen onder de nieuwe Wet zorg en dwang kunnen een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersonen geven een stem aan cliënten en hun naasten en familie over hun ervaringen in de zorg. Zij ondersteunen de cliënten bij onvrede, signaleren of hun rechten gewaarborgd zijn en ondersteunen hen als zij een klacht willen indienen.

In de randstad is stichting Zorgstem opgericht om deze cliënten bij te staan. Bestuurder Pieter Wetser: “Ons doel is om de zorg te helpen verbeteren, zodat het aantal klachten afneemt. Cliënten zijn er niet op uit om zorgverleners voor het hoofd te stoten, maar willen met hun vraag of klacht een bijdrage leveren aan verdere verbetering van de zorg. Een klacht biedt zorgverleners en cliënten een goede aanleiding om hierover in gesprek te gaan. Wij willen dat cliënten, hun naasten en familie zich uitgenodigd voelen om contact met de vertrouwenspersoon op te nemen. Zorgstem moet vindbaar zijn. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor hun medezeggenschapsraden en de zorgaanbieders die hen zorg leveren. In het eerste kwartaal van 2020 informeert Zorgstem de cliëntenraden, familieraden, wijkteams en zorgaanbieders met een brief. Tijdens kantoortijden zal een telefonische helpdesk actief zijn. De vertrouwenspersonen zullen in de regio spreekuren organiseren voor cliënten en/of hun naasten en familie.”

Over Zorgstem
Vanaf 1 januari 2020 zijn de vertrouwenspersonen van Zorgstem actief in het grootste deel van de Randstad:

  • Amstelland en de Meerlanden, Kennemerland, Amsterdam, Zaanstreek/Waterland, Noord-Holland Noord.
  • Westland, Schieland, Delfland, Haaglanden, Midden-Holland, Zuid-Holland.
  • Utrecht, ’t Gooi, Flevoland.

Meer informatie is te vinden op: www.akj.nl/zorgstem

Niets meer missen van Heel Holland Zorgt?
Volg ons dan op Instagram of Facebook en blijf up to date!

Bekijk ook

Thuis in de huiskamer

De buurthuiskamers van het Leger des Heils vervullen een belangrijke plek in de Nederlandse samenleving. …