donderdag , 30 juni 2022

Kinderen bewegen tot bewegen

Kinderen zijn gebaat bij groen. Uit tal van onderzoeken en observaties komt steevast naar voren dat natuurbeleving het welzijn en de gezondheid van kinderen goed doet. Een groene omgeving zet aan tot bewegen, prikkelt de fantasie, stimuleert spelontwikkeling en heeft een positief effect op de sociale en emotionele ontwikkeling.

“In de openbare ruimte is veel beweeg- en gezondheidswinst te halen. Buitenspelen is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van kinderen, maar ook voor het leefklimaat in de buurt. Bovendien vermindert buitenspelen zorgkosten in de toekomst”, aldus een literatuurstudie over dit onderwerp van de Kennisbank Sport en Bewegen.

Kinderen die opgroeien in een groene omgeving dragen dat hun hele leven met zich mee. In die zin dat ze zich betrokken voelen en begaan zijn met de natuur. Volwassenen die groen aan den lijve hebben ondervonden, erkennen het belang ervan voor de ontwikkeling van kinderen omdat ze zelf zo’n goede herinnering hebben aan het buitenspelen. Aan het klauteren in bomen en het fantaseren over kabouters die wonen in paddenstoelen. Zíjn in de natuur daagt uit tot ontdekken, ervaren en veilig leren voelen. Dat is goed voor het zelfvertrouwen.

‘Geef kinderen de natuur (terug)’, is de veelzeggende titel van de whitepaper die omgevingspsychologen prof. Agnes van de Berg en dr. Femke Beute, opstelden in opdracht van Natuurmonumenten. De whitepaper geeft een overzicht van de huidige stand van zaken in het onderzoek rondom jeugd, natuur, en gezondheid.

Positieve relatie
Met name bij kinderen is er steeds meer bewijs dat er een positieve relatie is tussen bewegen en de aanwezigheid van groen in de buurt. In het rapport ‘Eindadvies Natuur op recept’, een uitgave van het ministerie van LNV, concluderen de samenstellers dat er een positieve relatie bestaat tussen groen in de buurt en het beweeggedrag van kinderen. “In groene wijken komt bij kinderen 15% minder overgewicht voor. Ook wordt er 10% meer buiten gespeeld in buurten die voldoen aan de norm van 75 m2 groen per huishouden binnen een straal van 500 meter. En ook jongeren tussen de 12 en 17 jaar bewegen meer dan hun leeftijdsgenoten als ze in een groene omgeving wonen.”

In 2018 was volgens de CBS Jeugdmonitor 16% van de kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar te dik. Bewegen (in het groen) als preventieve leefstijl, kan helpen om obesitas te lijf te gaan. Met name voor kinderen ligt hier een belangrijke kans: aantrekkelijke groene speelruimte in de eigen buurt nodigt uit tot meer bewegen.

Initiatieven
Het is belangrijk dat groen uitnodigt tot gebruik. Uit onderzoek blijkt dat kinderen best vaker buiten willen spelen als het “niet zo saai” zou zijn. Omgevingspsycholoog dr. Sjerp de Vries, senior onderzoeker van Wageningen Environmental Research denkt dat een aantrekkelijke speelplek variatie in zich moet hebben, met groen als belangrijke component. “Het moet een plek zijn waar zowel gevoetbald kan worden als verstoppertje gespeeld. Het is aan de ontwerper de balans te vinden tussen sociale en fysieke veiligheid en avontuur en uitdaging.”

Overal komen initiatieven van de grond om kinderen te stimuleren meer te bewegen. In Almelo bijvoorbeeld wordt een oud nauwelijks gebruikt stadspark omgeturnd tot een doepark waar kinderen kunnen spelen, ontdekken, fantaseren, leren en tot rust komen.
Een heel andere insteek is de campagne Bulbs4Kids, dat als doel heeft kinderen op een laagdrempelige, spannende manier kennis te laten maken met de natuur. “Door zélf bloembollen te planten, leren ze bloembollen spelenderwijs van dichtbij kennen. Zij zien dan met eigen ogen hoe de bloembollen uitgroeien tot schitterende bloemen. Deze ervaring blijft ze een leven lang bij!”, aldus de initiatiefnemers.

Kijk op thegreencity.eu voor meer informatie over groen in de openbare ruimte

Foto: Groene Steden voor een duurzaam Europa

Niets meer missen van Heel Holland Zorgt?
Volg ons dan op Instagram of Facebook en blijf up to date!

Bekijk ook

Maak kennis met de hbo-opleiding van de HZ

Bij HZ University of Applied Sciences vind je diverse zorggerelateerde hbo-opleidingen. Op bachelorniveau biedt HZ …