woensdag , 29 juni 2022

Mobiele medewerkers, blije medewerkers

De Zorg staat nooit stil. Maar wat voor ontwikkelingen vinden er nu precies allemaal plaats in de zorgsector? Anne-Rieke schrijft er elke maand een column over. Deze maand: mobiele medewerkers, blije medewerkers.

Een goed werkgever ondersteunt de mobiliteit van medewerkers. Niet via een fietsplan of kantoren die toegankelijk zijn voor rolstoelen. Dan bedoel ik meebewegen met een loopbaan. Mensen veranderen en ontwikkelen zich continu. Sommige veranderingen, zoals leeftijd of gezinssituatie, zijn voor iedereen duidelijk. Maar interesse, inzicht of werkplezier zijn minder tastbaar. Toch zijn ze van grote invloed op de keuzes die een medewerker kan maken. Tenminste, als een medewerker weet dat er een keuze is. Dat je kan switchen van functie of afdeling of zelfs kan kijken buiten de eigen organisatie. Soms is het een tijdelijke uitstap, bij anderen een definitieve switch. Meestal zijn zowel de medewerkers als de nieuwe werkgevers erg te spreken over de vernieuwing. In de zorg hebben steeds meer werkgevers hier oog voor: ze stimuleren medewerkers om verder te kijken dan hun huidige functies. En dan het liefst ruim vóór een directe aanleiding, zoals arbeidsongeschiktheid of boventalligheid. Met trainingen, uitwisselingsprojecten of meeloopdagen kunnen medewerkers zelf met hun loopbaan aan de slag te gaan. Een goede ontwikkeling die bijdraagt aan het behouden van onze waardevolle medewerkers. Misschien niet voor de eigen organisatie maar in ieder geval voor de sector. De personeelstekorten beperken zich immers niet tot een werkveld of organisatie.

Anne-Rieke de Haan werkt als communicatieadviseur Arbeidsmarktcommunicatie Zorg en Welzijn bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Ze schrijft elke maand een column in de Zorg en Ziekenhuiskrant.

Bron: www.zorgenziekenhuis.nl

Bekijk ook

Medisch Rekenen met MeneerMegens

Het aantal kijkers van mijn YouTube-kanaal ‘MeneerMegens’ loopt steeds verder op. Het is wachten tot …