zondag , 22 mei 2022

Mondzorg en kwetsbare ouderen, een lastige combinatie

De mondgezondheid voor kwetsbare en geriatrische ouderen begint steeds zorgelijker proporties aan te nemen. Binnen verpleeghuizen heeft meer dan 80% een matige tot slechte mondgezondheid. Daarbij genomen dat het aantal kwetsbare en geriatrische ouderen de komende jaren alleen maar zal toenemen, kun je misschien al spreken van een geriatrische reus. Het zal een uitdaging zijn voor de mondzorgprofessionals om hier de komende jaren adequaat op te anticiperen.

Recent is Gerident (specialisten in mondzorg bij kwetsbare en geriatrische ouderen) gestart met een pilot met als doel deze groep weer in contact te brengen met de tandarts. Zonder in detail op deze pilot in te gaan, bleek zowel van de kant van de aangeschreven ouderen als van de kant van de aangeschreven tandartsen minimale belangstelling.

Met name de geringe belangstelling van de mondzorgprofessional is opvallend. Nou heeft de geriatrische mondzorg binnen de beroepsgroep sowieso al geen ‘sexy’ imago, maar om daar alles aan toe te schrijven lijkt te makkelijk. Mogelijk speelt onervarenheid met complexe medische statussen en uitgebreide medicatie een rol, maar ook de toegankelijkheid van rolstoelers in de praktijk kan een probleem zijn. Daarnaast kunnen financiële overwegingen een rol spelen. De totale behandeltijd is doorgaans langer terwijl de tarieven daar niet op afgestemd zijn. Alleen bij de Wet Langdurige Zorg is een adequate regeling getroffen, zo adequaat zelfs dat dit nog wel eens partijen met commerciële bedoelingen aantrekt, wat de zorg niet persé ten goede hoeft te komen.

Ook bij de aangeschreven ouderen bleek weinig animo. Een verontrustende constatering. De oorzaken kunnen divers zijn. Mogelijk liggen financiële motieven hieraan ten grondslag. Ook moet niet worden uitgesloten dat door de aanwezigheid van de diverse aandoeningen aan de mondgezondheid een steeds lagere prioriteit wordt toegekend.

Wat kunnen we doen?

De relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid is inmiddels bekend. Acties zouden ondernomen kunnen worden om dit bij ouderen onder de aandacht te brengen. Ook binnen de opleidingen tot tandarts en mondhygiënist is extra aandacht voor de specifieke mondzorgproblematiek bij ouderen zeker aan te bevelen.

Samenvattend kunnen we stellen dat we nog een lange weg te gaan hebben. Veel tijd echter hebben we echter niet. De komende jaren laten een forse toename zien van het aantal ouderen.

Met de door Gerident opgezette pilot gaan we dan ook zeker door in de hoop uiteindelijk een kleine bijdrage te leveren aan de mondgezondheid van deze kwetsbare en geriatrische ouderen.

Meer weten over de opzet van deze pilot, stuur even een berichtje naar: info@gerident.nl

Bron: Jan van Gemert, Tandarts Geriatrie

Niets meer missen van Heel Holland Zorgt?
Volg ons dan op Instagram of Facebook en blijf up to date!

Bekijk ook

Maak kennis met de hbo-opleiding van de HZ

Bij HZ University of Applied Sciences vind je diverse zorggerelateerde hbo-opleidingen. Op bachelorniveau biedt HZ …