Home / Over ons

Over ons

Intro

Stichting Heel Holland Zorgt is een maatschappelijke netwerkorganisatie die in het teken staat van de betekenis van de transities in zorg en welzijn voor burgers, professionals en zorg- en welzijnsorganisaties. Ontwikkelingen als langer zelfstandig thuis wonen, zelfredzaamheid, verlaging van zorgkosten, participatie, e-health en informele zorg, hebben grote betekenis voor burgers, professionals en zorg- en welzijnsorganisaties, en met name voor hun onderlinge relaties.

Heel Holland Zorgt is een maatschappelijk platform dat op een positieve manier de betekenis van de veranderingen in zorg en welzijn voor de drie doelgroepen in beeld wil (laten) brengen en de dialoog daarover tussen de doelgroepen stimuleren. Op deze wijze draagt Heel Holland Zorgt bij aan een beter imago van zorg en welzijn en aan het stimuleren van de participatiesamenleving.

Awareness platform

‘Zorg en Welzijn RAAKT!’ is onze boodschap. Heel Holland Zorgt creëert crossmediaal bewustzijn met online en offline mediakanalen. Heel Holland Zorgt ‘in de Praktijk’ richt zich in het bijzonder op de medewerkers uit de zorg- en welzijnssector. We delen laagdrempelige en interessante content. Dit alles in het teken van kennis en ervaringen delen uit de praktijk.