donderdag , 30 juni 2022

Patiënten tevreden over patiëntenportaal Laurentius Ziekenhuis

Uit een recente uitvraag onder het Cliëntenpanel van het Laurentius Ziekenhuis blijkt dat patiënten tevreden zijn over het gebruik van het patiëntenportaal Mijn.LZR. Zelf inzage hebben in eigen gegevens en daarmee de regie kunnen houden over de eigen behandeling wordt als een groot voordeel gezien. Momenteel maakt 35% van de patiënten van het Laurentius Ziekenhuis gebruik van Mijn.LZR .

Met Mijn.LZR kunnen patiënten  hun medisch dossier raadplegen,  afspraken inzien, aantekeningen bijhouden en gegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres, apotheek bekijken en eventueel aanvullen of actualiseren. Laurentius introduceerde het patiëntenportaal in juni 2019.

Marja Weijers, voorzitter Raad van Bestuur is blij met het patiëntenportaal: “We zetten met Mijn.LZR een belangrijke stap naar de toekomst. Het is een mooie basis om nog verder door te ontwikkelen en zo onze patiënten nog meer te betrekken bij hun eigen behandeling in ons ziekenhuis. Wij staan niet stil en werken steeds verder aan  digitalisering in ons zorgproces.”

Inmiddels is het Laurentius Ziekenhuis druk bezig met het inrichten van nieuwe functionaliteiten, zoals het zelf maken van een afspraak en het invullen van vragenlijsten binnen Mijn.LZR. De patiënt kan dan thuis in alle rust en met hulp van familie of vrienden de afspraak plannen en vragenlijsten invullen.

Het patiëntenportaal maakt onderdeel uit van het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP). Dit programma is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en heeft als doel digitalisering in te zetten om de zorg rondom de patiënt beter en veiliger te organiseren.  Het Laurentius Ziekenhuis heeft alle modules behaald en sluit hiermee het VIPP-programma positief af.  Naast het patiëntenportaal (modules patiënt en informatie) is ook medicatieveiligheid (modules patiënt en medicatie) een onderdeel van het VIPP-programma. In dat kader worden medicijnrecepten nu digitaal verstuurd waardoor de kans op fouten wordt verkleind omdat het recept rechtstreeks naar de door de patiënten aangewezen apotheek wordt verstuurd. De patiënt kan zelf binnen Mijn.LZR de apotheekgegevens inzien en deze eventueel aanpassen.

Iets meer missen van Heel Holland Zorgt?
Volg ons dan op Instagram of Facebook en blijf up to date

Bekijk ook

Maak kennis met de hbo-opleiding van de HZ

Bij HZ University of Applied Sciences vind je diverse zorggerelateerde hbo-opleidingen. Op bachelorniveau biedt HZ …