donderdag , 30 juni 2022

ROC Midden Nederland start met “onderwijs op maat”

Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland start in het schooljaar 2019-2020 met ‘onderwijs op maat’. Deze onderwijsvernieuwing maakt het onderwijs flexibel, zodat studenten kennis en vaardigheden leren die bij hun persoonlijke ontwikkeling en situatie passen en effectiever aansluiten bij de praktijk. ‘Onderwijs op maat’ is het antwoord van het Gezondheidszorg College om de groeiende vraag naar gekwalificeerd zorgpersoneel te voldoen.

Naar verwachting zijn de komende vier jaar ongeveer 190 duizend extra mensen nodig in de zorgsector. Het ministerie van VWS wil meer mensen aantrekken: vooral op mbo- en hbo-niveau. Zo is het de bedoeling dat het aantal zij-instromers en herintreders met 20 procent per jaar toeneemt. Voldoende goed opgeleid personeel is van essentieel belang voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Scherp en realistisch
De basis van het vernieuwde ‘onderwijs op maat’ is de casusgestuurde didactiek: het vertrekpunt is steeds een levensechte casus. ”Onze onderwijsontwikkelaars werken met een team van storytellers en experts uit de praktijk samen aan scherpe en realistische casuïstieken, zodat iedere student vanaf lesdag één weet wat hij in de praktijk tegenkomt en optimaal toegerust aan het werk gaat”, aldus college-directeur René Gelens. Het vernieuwde zorgonderwijs kent een modulaire opbouw en sluit zo beter aan op de behoefte van de praktijk én de wensen van de student. “We kiezen voor casuïstieken om studenten goed voor te bereiden op de volledige breedte van het werkveld, het leren betekenisvoller te maken en omdat leren en toepassen efficiënter is wanneer kennis, houding en vaardigheden geïntegreerd worden aangeboden,” aldus projectleider en onderwijsontwikkelaar Kim Geurtjens. 

Relevant en direct toepasbaar
De casusgestuurde aanpak is dan ook een wens vanuit de praktijk. De studenten worden zo beter voorbereid en zijn meer ‘startklaar’ voor de werkvloer waar ze uitgedaagd worden om samen te werken met een breed team van zorgprofessionals. “Deze vorm van onderwijs biedt de mogelijkheid van online leren, leren op de werkplek en klassikaal leren. En omdat de onderwijsinhoud met praktijkopdrachten direct met de werk- of stageplek verbonden is, leidt dit tot producten die direct relevant en toepasbaar zijn voor het werkveld. Dit betekent dus geen standaard opdrachten maar maatwerk”, aldus Kim. 

Leven lang leren
Onderwijs op maat maakt het voor iedere zorgprofessional mogelijk om bij te blijven met de ontwikkelingen in het werkveld. “Onontbeerlijk, juist als het gaat om de zorg en de tekorten aan personeel. Of je nu startende student, BBL-er of zij-instromer bent: je krijgt met hetzelfde werkveld te maken, met dezelfde eisen, kwaliteiten en verwachtingen,“ aldus René. Ineke de Kam, senior adviseur bij Careyn vult aan: “Met de invoering van modulair onderwijs wordt de samenwerking tussen werkveld en onderwijs veel flexibeler vormgegeven dan tot nu toe het geval was. Door betrokkenheid van werkgevers bij de opbouw van de modules krijgen de ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk veel sneller een plek, ook binnen het onderwijs. Daarnaast wordt het bijvoorbeeld voor zij-instromers mogelijk om snel basiskennis op te doen zodat zij bijna direct na de kennismaking met de zorginstelling en haar cliënten van waarde zijn op de afdeling of bij de mensen thuis.”

Niets meer missen van Heel Holland Zorgt?
Volg ons dan op Instagram of Facebook en blijf up to date!

Bekijk ook

Maak kennis met de hbo-opleiding van de HZ

Bij HZ University of Applied Sciences vind je diverse zorggerelateerde hbo-opleidingen. Op bachelorniveau biedt HZ …