zondag , 3 juli 2022

Sociaal Werk Nederland

 

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Onze 450 leden zijn actief in het brede sociaal domein. Ze werken voornamelijk in de nulde en eerste lijn, met de vragen en mogelijkheden van burgers als uitgangspunt.

Ons ledenbestand is heel divers: van brede ‘allesbieders’ tot organisaties die zich toespitsen op bijvoorbeeld hulpverlening, ouderenwerk of voorschoolse voorzieningen. Sommige werken voor één gemeente, andere bedienen er meerdere. Ze variëren dan ook sterk in grootte: qua loonsom van minder dan een half miljoen tot meer dan 50 miljoen; qua personeel: van minder dan 5 fte tot meer dan 500.
Ook kennis- en adviesorganisaties en landelijke koepels op deze terreinen zijn lid.