skip to Main Content

 

Stichting Heel Holland Zorgt
Informeren, inspireren & aanzetten tot actie

Stichting Heel Holland Zorgt is een maatschappelijke netwerkorganisatie die in het teken staat van de betekenis van de transities in zorg en welzijn voor burgers, professionals en zorg- en welzijnsorganisaties. Ontwikkelingen als langer zelfstandig thuis wonen, zelfredzaamheid, verlaging van zorgkosten, participatie, e-health en informele zorg, hebben grote betekenis voor burgers, professionals en zorg- en welzijnsorganisaties, en met name voor hun onderlinge relaties.

Heel Holland Zorgt is een maatschappelijk platform dat op een positieve manier de betekenis van de veranderingen in zorg en welzijn voor de drie doelgroepen in beeld wil (laten) brengen en de dialoog daarover tussen de doelgroepen stimuleren. Op deze wijze draagt Heel Holland Zorgt bij aan een beter imago van zorg en welzijn en aan het stimuleren van de participatiesamenleving.

Zorg en Welzijn raakt!
“Met die boodschap willen wij als stichting Heel Holland Zorgt concreet bijdragen aan een goed imago van zorg en welzijn en willen wij de participatiesamenleving bevorderen. Want elkaars steun en aandacht hebben wij allemaal, van jong tot oud, absoluut nodig om op een fijne manier te leven en in een prettige omgeving oud te worden.”

Ronald van Rooden
Bestuurder Stichting Heel Holland Zorgt

Back To Top