donderdag , 30 juni 2022

Vanuit het bedrijfsleven de zorg in? Het kan bij Ziekenhuis Gelderse Vallei en Opella

Voor mensen die na een carrière in het bedrijfsleven of de non-profit sector toe zijn aan een overstap naar de zorg, bieden Opella en Ziekenhuis Gelderse Vallei een nieuw opleidingstraject aan in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede: HBOV in de keten. Deze vierjarige opleiding HBO-Verpleegkunde is een deeltijdopleiding. Er is een grote behoefte aan goed opgeleide professionals in de zorg. Dit speelt al langer. De druk op de zorg vanwege de coronacrisis toont dit belang des te meer aan. Deze deeltijdopleiding van Ziekenhuis Gelderse Vallei, Opella en CHE maakt het voor zij-instromers aantrekkelijk om de overstap naar de zorg te maken.

Opella heeft al ervaring met het opleiden van zij-instromers op HBO-niveau. Een van de leerlingen in opleiding zegt het volgende over haar start in de revalidatie bij Opella: ‘Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn overstap, want ik word blij van dit werk. Bij revalidatie zie je mensen opknappen en werk je er hard aan om hen zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Vanaf het begin voel ik me serieus genomen. Ik ervaar het vertrouwen van cliënten en collega’s. Je start met dagelijkse taken, zoals het wassen van mensen. Maar al snel doe je meer: meten van de vitale functies, een wond goed in de gaten houden, lichamelijke veranderingen signaleren. Je geeft je mening in het overleg met andere collega’s, zoals de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut en ergotherapeut. En die mening doet ertoe!’

In dienst
De verpleegkundigen in opleiding komen in dienst van Opella en het ziekenhuis. Ze wisselen tijdens de opleiding van organisatie. De ene periode werken en leren ze bij Opella en de andere periode bij het ziekenhuis, en omgekeerd. Op deze manier krijgen ze niet alleen de kans om het vak te leren maar ontwikkelen ze ook een brede blik op ketenzorg, een thema dat in deze tijd van kortere ziekenhuisopnames en ouderen die langer thuis wonen, steeds belangrijker wordt.

Eerste groep start op 1 november 2020
De eerste groep van acht verpleegkundigen in opleiding start per 1 november van dit jaar. Zij komen in dienst van beide organisaties en worden toegevoegd aan teams of afdelingen. De eerste drie maanden is een voorwerktraject waarin ze zoveel mogelijk aspecten van de basiszorg leren. Na deze drie maanden start op 1 februari 2021 de opleiding en vervolgen de leerling-verpleegkundigen het leren in de praktijk op de leerwerkplek waar zij al gestart zijn.

Vaste begeleider
Op iedere werkplek is een vaste begeleider op HBO-niveau beschikbaar die de leerling begeleidt in het leerproces. De leerling-verpleegkundigen ontvangen een salaris dat toeneemt naarmate de opleiding vordert. Collegegeld en boeken worden betaald door Opella en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Na diplomering hebben de verpleegkundigen een baangarantie.

In juli is de selectie van kandidaten. Zij kunnen tot 30 juni solliciteren, zie ook www.werkenbijgeldersevallei.nl

Bekijk ook

Maak kennis met de hbo-opleiding van de HZ

Bij HZ University of Applied Sciences vind je diverse zorggerelateerde hbo-opleidingen. Op bachelorniveau biedt HZ …